Pomiary emisji hałasu środowiskowego

Świadczymy usługi związane z badaniem hałasu w środowisku ogólnym oraz pomiary akustyczne z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu pomiarowego przez kadrę posiadającą wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie.
Read More