Kompleksowe usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska

Kompleksowe usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska, emisji zanieczyszczeń do powietrza, środowiska pracy oraz emisji hałasu przemysłowego

BM-ekos Oferta test baner - Kompleksowe usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska test baner - Kompleksowe usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska test baner - Kompleksowe usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska
Polskie centrum akredytacji - licencja AB 976 Akredytacja Nasze usługi wykonujemy zgodnie z systemem zarządzania jakością spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, pod nadzorem PCA.
praca konsultingowa bm ekos Więcej W obrębie naszych usług prowadzimy również pełną obsługę środowiskową na każdym etapie inwestycji BM-ekos test baner - Kompleksowe usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska test baner - Kompleksowe usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska test baner - Kompleksowe usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska test baner - Kompleksowe usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska Pracownia konsultingowa Oferowany konsulting obejmuje pełen zakres możliwych przedsięwzięć, zarówno budowę nowych instalacji, jaki i rozbudowę, czy bieżącą obsługę już istniejących