Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska, emisji zanieczyszczeń do powietrza, środowiska pracy oraz emisji hałasu przemysłowego. Mamy 25-letnie doświadczenie w tym zakresie.

    Formularz kontaktowy

    Możemy Państwu pomóc we wszelkich sprawach powiązanych z zagadnieniem pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń do powietrza, pomiarów środowiska pracy oraz pomiarów emisji hałasu środowiskowego.