Pomiary środowiska pracy

Oferujemy usługi w zakresie kompleksowych pomiarów na stanowiskach pracy przez wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem
Osoby odpowiedzialne za badania na stanowiskach pracy:
mgr inż. Mikołaj Hoffman
specjalista ds. pomiarów na stanowiskach pracy
512 745 254
61 868 45 09
mikolaj.hoffman@bm-ekos.com.pl
mgr inż. Monika Szalaty
specjalista ds. pomiarów na stanowiskach pracy
61 868 45 09
monika@bm-ekos.com.pl
mgr inż. Jakub Fabian
pracownik pomiarowy
61 868 45 09
fabian@bm-ekos.com.pl

Pomiary środowiska pracy

Od początku swojej działalności nasza firma oferuje usługi w zakresie kompleksowych pomiarów na stanowiskach pracy przez wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem.

W zakresie akredytacji posiadamy następujące badania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy:

Pomiary środowiska pracy
Pomiary środowiska pracy

Oprócz wyżej wymienionych badań jesteśmy również w stanie wykonać wiele innych pomiarów poza zakresem akredytacji w tym m.in.:

Dzięki stałej współpracy z innymi akredytowanymi laboratoriami badawczymi jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom także akredytowane badania, których sami nie posiadamy w zakresie akredytacji. W skład tych badań wchodzą:

Firma wykonuje badania na podstawie polskich norm, norm międzynarodowych oraz własnych procedur badawczych.

Oprócz niezawodnego sprzętu badawczego posiadamy również wyśmienitą kadrę pracowniczą. Każdy z naszych pracowników przechodzi kompleksowe szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrze (prowadzone przez m.in. CIOP, CE2, ISOTOP oraz PCA ) pod kątem wykonywanej pracy, co świadczy o ich znakomitym przygotowaniu teoretycznym oraz praktycznym.

Wszystkie pomiary i badania wykonywane są profesjonalnym sprzętem, renomowanych firm polskich i zagranicznych takich jak:

Wszystkie urządzenia (które tego wymagają) wykorzystywane przez firmę BM-EKOS posiadają aktualne świadectwa wzorcowania oraz są na bieżąco sprawdzane pod katem poprawności działania.

Akredytacja

Szczegółowy zakres akredytacji naszej firmy o nr AB 967 znajdziecie Państwo na stronie Polskiego Centrum Akredytacji, jak również pod tym linkiem.