Pracownia konsultingowa

Oferujemy obsługę firm od strony formalno-prawnej w zakresie ochrony środowiska
BM-ekos

Praca konsultingowa

Firma BM-EKOS posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm od strony formalno-prawnej w zakresie ochrony środowiska.

Przygotowujemy raporty o oddziaływaniu na środowisko, karty informacyjne, wnioski o pozwolenia zintegrowane, operaty wodnoprawne, operaty powietrza, wnioski o pozwolenie na wytwarzanie odpadów itd. Oferujemy analizy rozprzestrzeniania hałasu oraz gazów i pyłów w powietrzu oraz wstępną ocenę możliwych lokalizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem najbardziej korzystnej pod względem ochrony środowiska, wraz z propozycją rozwiązań poprawiających ewentualne niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. Przygotowujemy również sprawozdania z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

25 Lat doświadczenia

Oferowany konsulting obejmuje pełen zakres możliwych przedsięwzięć

zarówno budowę nowych instalacji, jaki i rozbudowę, czy bieżącą obsługę już istniejących. Nasza firma dzięki wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze oferuje najwyższą jakość oferowanych opracowań i usług konsultingowych.

Jesteśmy bardzo elastyczni i potrafimy znaleźć niestandardowe rozwiązania trudnych problemów

Dla każdej sprawy wymagającej kontaktu z urzędem prowadzimy i gwarantujemy pełną obsługę, aż do momentu uzyskania decyzji administracyjnej.
Osoby odpowiedzialne za obsługę formalno-prawną w zakresie ochrony środowiska:
dr inż. Robert Kalak
specjalista ds. opracowań i ochrony środowiska
660 898 204
61 868 45 09
robert@bm-ekos.com.pl