BM-ekos
Nasz zespół
Adrianna Budniak
Prezes Zarządu
Badanie wody i ścieków

501 448 298
61 868 45 09
adrianna@bm-ekos.com.pl

inż. Karol Kwapisz
Kierownik zespołu pomiarów
Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
501 264 085
61 868 45 09
karol@bm-ekos.com.pl
mgr inż. Krzysztof Stanasiuk
Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
608 669 245
61 868 45 09
krzysztof@bm-ekos.com.pl
mgr inż. Mikołaj Hoffman
Pomiary na stanowiskach pracy
512 745 254
61 868 45 09
mikolaj.hoffman@bm-ekos.com.pl
mgr inż. Monika Szalaty
Pomiary na stanowiskach pracy
61 868 45 09
monika@bm-ekos.com.pl
mgr inż. Jakub Fabian
Pomiary na stanowiskach pracy
61 868 45 09
fabian@bm-ekos.com.pl
mgr inż. Marek Woźniak
Kierownik ds. jakości, zakupy
Badanie wody i ścieków
697 923 703
61 868 45 09
marek@bm-ekos.com.pl
Agnieszka Wrzosek
Księgowość
dr inż. Robert Kalak
Pracownia konsultingowa i pomiary emisji hałasu środowiskowego
660 898 204
61 868 45 09
robert@bm-ekos.com.pl